Menu
Logo-Stadsimker

Bijen in het Basisonderwijs: minder angst, meer respect


De afdeling Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) van de gemeente Groningen geeft op haar vier kinderwerktuinen ook lessen over bijen. Basisschoolleerlingen leren met meer respect en minder angst te kijken naar deze belangrijke vliegende bestuivers.

‘Help, een wesp!’ Vaak schrikken  kinderen als er een vliegend insect voorbij komt vliegen. Maar ís het wel een wesp? En prikt hij daadwerkelijk? Na de bijenlessen van NDE  weten leerlingen welk insect ze zien en ook hoe ze ermee om kunnen gaan. Soortherkenning en angstreductie zijn een belangrijk onderdeel van deze lessen voor het basisonderwijs.  Met natuurlijk, als achterliggend doel: kinderen het belang van bestuivende insecten laten zien. 

Sociale en solitaire bijen
Kinderen komen in hun schoolloopbaan op de kinderwerktuinen 3 á 4 keer met bijen in aanraking. Zowel in de algemene insectenles (groep 5) als in de les ‘bloembouw en bestuiving’ (groep 7) is er aandacht voor de bij. In de les ‘sociale en solitaire bijen’ (ook groep 7) spelen bijen zelfs de hoofdrol. Kinderen leren hommels, honingbijen, zweefvliegen, solitaire bijen en sociale- en solitaire wespen van elkaar te onderscheiden.  Ook leren ze hoe de verschillende soorten leven, (al dan niet) kolonies maken en op verschillende wijze hun nageslacht verzorgen.

Bijenstal
Kinderwerktuin Beijum en kinderwerktuin Westpark bieden daarnaast nog een extra les: een bezoek aan de bijenstal van stadsimker Bart van Egteren.  In een demonstratiekast kunnen kinderen op veilige manier van dichtbij ervaren hoe het sociale bijenvolk is opgebouwd. Ze mogen een dar op hun arm laten lopen (steekt niet), voelen hoe warm een bijenkast is, de broedzorg voor eieren en larfjes bestuderen en nauwkeurig bekijken wat er in de cel van een honingraat zit.

Respect
Scholen missen vaak de kennis en mogelijkheden om kinderen met bijen in aanraking te laten komen. Daarom faciliteert NDE het basisonderwijs met de bijenlessen. Op deze manier leren kinderen al op jonge leeftijd dat bijen van onschatbare waarde zijn voor de natuur en onze voedselproductie. Daarnaast  leren ze respectvol en met minder angst om te gaan met deze – in de meeste gevallen niet prikkende! – vliegende insecten. Want: jong geleerd is immers oud gedaan.